home > Tin Sinh Hoat

 

TỔNG ĐOÀN THANH NIÊN VIỆT NAM
Vietnamese Youth Foundation

Irvine, California - 2 tiếng đồng hồ trước buổi Tâm T́nh của Đức Dalai Lama với giới trẻ tại trường đai học UCI, hằng ngàn người trẻ, học sinh, sinh viên và giáo viên đă sắp hàng trước hội trường. Từ những đại học, trung học và tiểu học tại quân cam, các học sinh, sinh viên xuất sắc đă đến để có cơ hội gặp được Đực Phật Sống Dalai Lama.

Một trong những sinh viên sắp hàng từ lúc 7 giờ sáng là em Mỹ Dung, năm thứ hai đai học, đă lái xe từ UCLA với một số bạn trong Tổng Hội Sinh Viên UCLA đến tham dự buổi tâm t́nh. Khi hỏi tại sao em đến đây, em đă hớn hở tră lời: "Em hy vọng buồi nói chuyện của ngài sẽ giúp em trở thành một người học sinh tốt hơn."

Gần 5 ngàn sinh viên, học sinh, giáo viên và các phụ huynh trong cộng đồng quận cam đă tràn ngập hội trường UCI Brend Event Center.

Mở đầu chương tŕnh, Đức Dalai Lama đă thuyết tŕnh về phương cách giáo dục. Sự quan trọng của ḷng nhân ái trong trường lớp. Gạt bỏ những đố kỵ, tức giận để tự t́m sự b́nh yên và t́m t́nh hữu nghi

Các bạn trẻ đă đặt câu hỏi đến Đức Dalai Lama, những câu hỏi của những sinh viên, học sinh với ưu tư của những người trẹ Trong đó có em Tammy Nguyễn, 16 tuồi tại Orangẹ Em đă hỏi: ("What was the most difficult thing you have endured in your lifetime?") Trong cuộc đời của ngài, điều khó khăn nhất mà ngài đă phải chịủ Đức Dalai Lama đă trả lời với người trẻ Việt Nam là "lúc tôi mất nước tôi, và mất cả tự do." (When I lost my country (Tibet) and my freedom.")

Trong buồi tâm t́nh, Đức Dalai Lama đă nhấn mạnh sự quan trọng của t́nh thương, ḷng trắc ẩn (Compassion). Ngài Phật Sống đă tâm sự về phương thức để tạo cho ḿnh một t́nh yêu thương & đạo đức lănh đạo trong trường học & trong đời sống. Để nối kết gía tri của đạo đức lănh đạo với đời sống hàng ngày, nối kết trách nhiệm chung, và phát triển giá trị lănh đạo trong xă hộị Từ gia đ́nh đến cộng đồng để ảnh hưởng đến toàn cầụ

Buổi tâm t́nh đưộc chấm đức lúc 11:30 trưa với lời phát biểu và cảm tạ của nữ tài tử Sharon Ston.