home > Tin Sinh Hoat

 

Huy Chương Thiện Nguyện 2004
2004 Spirit of Volunteerism Awards

Anaheim, California - Trung Tâm Thiện Nguyện quận hạt Orange (The Volunteer Center Orange County and The Orange County Register) và Nhật Báo Orange County Register trân trọng thông báo về buổi Dạ Tiệc trao Huy Chương Thiện Nguyện 2004 (2004 Spirit of Volunteerism Awards).  Huy Chương Thiện Nguyện được thành lập năm 1975 nhằm mục đích vinh danh các công dân xuất sắc của Quận Hạt Orange,  và nổ lực này đă thành công trong việc thành lập, cổ vơ các tổ chức thiện nguyện làm việc với nhau hài ḥa để vinh danh tinh thần thiện nguyện và phục vụ xă hội.

Trong 29 năm dài, Trung Tâm Thiện Nguyện quận hạt Orange dành sẵn một thời điểm đặc biệt để chúc mừng và vinh danh các T́nh Nguyện Viên xuất sắc.  Kể từ ngày ra đời, nhiều vị Tổng Thống, Thị Trưởng và các cơ quan chính quyền đă tuyên kư nhiều Văn Thư Tán Dương và không những vậy, họ c̣n tham gia vào các hoạt động thiện nguyện cao quư này trên toàn Hoa Kỳ.  Các Trung Tâm Thiện Nguyện, các tổ chức vô vụ lợi, các cơ sở thương măi, các cơ quan chính quyền, bịnh viện, các cơ sở tôn giáo, các trường học đă tham gia Tuần Lể Thiện Nguyện Toàn Quốc để quảng bá các hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng của họ.

Năm nay, Huy Chương Thiện Nguyện 2004 sẽ được trân trọng và vinh hạnh trao Huy Chương Thiện Nguyện Viên của năm 2004 cho anh Nguyễn Ngọc Quang của Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam (Vietnamese Youth Foundation).

Anh Nguyễn Ngọc Quang đă tham gia vào các hoạt động thiện nguyện xă hội trong nhiều năm qua.  Anh là một thanh niên rất nhiệt t́nh và là một công dân đóng góp nhiều cho cộng đồng.  Các hoạt động của anh dành cho thế hệ trẻ, sự ư chí dấn thân và nhiệt t́nh đă đưa anh Quang lên một vị trí trân quư trong tổ chức, trong cộng đồng và đặc biệt là các bạn trẻ.

Sự vinh danh dành cho anh Quang không những chỉ là niềm hănh diện riêng cho anh mà c̣n là niềm hănh diện và tự hào của tập thể người Việt.  Ước mơ rằng sự tuyên dương dành cho anh Quang sẽ là một chất liệu mới để khởi động một phong trào hoạt động thiện nguyện rầm rộ hơn trong tập thể người Việt Nam tị nạn ở thủ đô tị nạn California nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.


ông N. Christian Anderson III, Publisher, CEO của báo Orange County Register
chụp h́nh lưu niệm với các Huy Chương Thiên Nguyên Viên của năm 2004.

Click here for English Version